Live Chat Software by Kayako
سولات متداول
نحوه تهیه بک آپ از دیتابیس های بزرگ از طریق SSH
منتشر شده توسط 4th d1 روشن 1394/12/10 - 08:27 PM

mysqldump -pPASSWORD -u USERNAME -h localhost DATABASE_NAME > EXPORT-FILE.sql

در صورتی که با دسترسی ROOT به SSH متصل شدید میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید :

mysqldump -u root -h localhost DATABASE_NAME > EXPORT-FILE.sql

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
ارسال نظر جدید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات: